четвер, 5 березня 2015 р.
"Розвиток творчих здібностей учнів засобами ІКТ на уроках географії"


 
   
«Учитель...може виховувати і навчати доти, доки сам
працює над  своїм вихованням
і освітою»  
     (К. Ушинський)
   
 
         Дитина - найбільша з усіх цінностей світу. Її індивідуальна особистість, як той паросток, зможе розквітнути тільки на благодатному ґрунті. Як створити умови, за яких кожна дитина змогла б розкрити свій талант , стати єдиною, неповторною, а головне – щасливою?
     Сучасна географічна освіта має за мету підготувати і виховати географічно грамотного громадянина Землі з такими якостями особистості, які б забезпечили йому можливість нормальної життєдіяльності в природі. На сучасному етапі розвитку освіти виникає необхідність оновлення методів, засобів та форм організації географічного навчання. Ця проблема пов’язана з розробкою та застосуванням у навчальному процесі нових педагогічних технологій, а саме використання ІКТ.  
    Людина, яка володіє ІКТ та інформацією, має інший, новий стиль мислення, принципово інакше підходить до оцінювання проблем, організації своєї діяльності. Інформаційні технології відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи,  розширюють можливості для творчості.У своїй роботі використовую власний предметний блог "Світ навколо нас". А також досвід використання технологій Web - 2.0 ( використання сервісів learningapps.org , airpano.ru, wikiwall.ru, docme.ru), а також сайтів Google Doc,Microsoft Live.
      Свою педагогічну діяльність спрямовую на розвиток індивідуальних пізнавальних та творчих здібностей кожної дитини, її самовизначення, самореалізацію та самовдосконалення.

Опис досвіду роботи